Aπό Ελληνική Εταιρία Data Recovery
Greek English (United Kingdom) French (Fr) Russian (CIS)
                                                               

   H
εταιρία «Ανάκτησις» γεννήθηκε για να καλύψει ένα ευδιάκριτο κενό
στην ελληνική
αγορά πληροφορικών συστημάτων.  Η επαναφορά των δεδομένων ήταν και παραμένει εφικτή μόνον ύστερα από σβησίματα και προβλήματα λογισμικού με λίγη ή περισσότερη καλή τύχη. Η επέμβαση στο μηχανισμό του σκληρού δίσκου, στο χάρντγουερ, ήταν αδιανόητη. Τώρα, είναι πλέον γνωστό ότι η εταιρία μας ειδικεύεται στους τεχνικούς άθλους.

    Μέχρι την ίδρυση της «Ανάκτησις» , τον Μάρτιο του 2004, για να προσπαθήσει κάποιος αξιόπιστα να ανακτήσει πολύτιμα ηλεκτρονικά δεδομένα αναγκάζονταν να καταφύγει σε εταιρίες του εξωτερικού, πληρώνοντας τεράστια ποσά, χωρίς να έχει τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας, με συνενόηση εξ’ αποστάσεως και συχνά αβέβαιο αποτέλεσμα. Τις περισσότερες φορές οι ξένες εταιρίες δεν έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τι ανακτούν καθώς, ούτε ελληνικές γραμματοσειρές διαθέτουν, ούτε βέβαια τη γλώσσα μας  γνωρίζουν.

   Τ
ελευταία, εμφανίζονται να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες δεκάδες επίδοξοι μιμητές μας, αντιγράφοντας μάλιστα το λεξιλόγιο και τα εμπορικά ευρήματα μας.  Τα αποτέλεσματα της σύγχισης συχνά είναι καταστροφικά, είτε για τους δίσκους και τα αρχεία των πελατών, είτε για την τσέπη τους.  Είτε δηλαδή προσπαθούν χωρίς μέσα και γνώση, είτε μεσολαβούν και στέλνουν στο εξωτερικό.

   Στην Ελλάδα τώρα έχουμε περισσότερους τεχνικούς υπό πίεση(της «γενιάς των 700 ευρώ») να καταπιάνονται με μιά πολύ λεπτή και εξειδικευμένη εργασία χωρίς να διαθέτουν την στοιχειώδη εκπαίδευση ούτε τα εργαλεία. Στο εργαστήριό μας έρχονται πολλοί δίσκοι ύστερα από τέτοια αναγνωρίσιμη καταστροφική επέμβαση, για τους οποίους μερικές φορές δεν μπορούμε ούτε εμείς να κάνουμε κάτι.

    Η Ανάκτηση Δεδομένων είναι κλάδος της πληροφορικής τόσο στις δυτικές, όσο και στις ανατολικές χώρες. Πραγματοποιείται από εξειδικευμένους μηχανικούς χάρντγουερ, οι οποίοι χρησιμοποιούν ειδικά μηχανήματα και έχουν επιστημονική στήριξη για κάθε διαφορετική περίπτωση που αντιμετωπίζουν. Υπάρχει πλούσια σχετική βιβλιογραφία και εργασίες σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, στα οποία πρέπει κάποιος να έχει θητέψει για να αντιλαμβάνεται τι κάνει... 

   Η εταιρία «Ανάκτηση» έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάκτηση ηλεκτρονικών δεδομένων από όλα τα μέσα, από κάθε σύστημα, όπως ακριβώς και οι αντίστοιχες εταιρίες του εξωτερικού. Διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και την ειδική τεχνογνωσία για να προσφέρουμε αξιόπιστα αυτή την υπηρεσία. Παρακολουθούμε την έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων και προγραμμάτων και έχουμε ακόμη και ον λάϊν υποστήριξη από τους άλλους μαιτρ του είδους, ανταλλάσοντας εργαλεία και εμπειρικές γνώσεις. Εφαρμόζουμε μιά ποικιλία από τεχνικές και μελετάμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση με βάση, όταν χρειάζεται, τη διεθνή βιβλιογραφία και τις προδιαγραφές κατασκευής των δίσκων.

   Tο ΟΡΙΣΤΙΚΟ σβύσιμο αρχείων από τους σκληρούς δίσκους γίνεται με βάση τον ειδικό αλγόριθμο της αμερικανικής κυβέρνησης και όχι μόνο. Στην υπηρεσία αυτή περιλαμβάνεται ή εξάλειψη κάθε ίχνους από τις εντολές και από την περιήγηση στο Διαδίκτυο.